Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom II

15,75 

Symbol: 76-0604-1

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Pod redakcją naukową: Aleksandra Babińskiego, Marcina Jurgilewicza, Norberta Malca

12 w magazynie

SKU: 76-0604-1 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Oprawa: miękka

Liczba stron: 234

Format: B5

Rok wydania: 2015

_______________

Spis treści

Wprowadzenie / Introduction

 

Katarzyna BARTOSIEWICZ

Zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego – wybrane problemy / Threats of aviation security – selected issues

 

Justyna CIECHANOWSKA, Katarzyna PURC-KUROWICKA

Bezpieczeństwo państwa a wolność sumienia i wyznania / The state security and freedom of conscience and religion

 

Andrzej DANA

Administracyjnoprawny wymiar budowy przestrzeni bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej / Administrative-building space dimension of the internal security of the European Union

 

Tadeusz Z. LESZCZYŃSKI

Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo systemów IT / The risk management and IT systems security

 

Marlena LOREK

Międzynarodowa współpraca policji kryminalnych w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty / The international criminal police cooperation in the European Union – some aspects

 

Izabela OLEKSIEWICZ

Polityka antycyberterrorystyczna Unii Europejskiej na przykładzie Polski / EU cyberterrorism policy on the exemple of Poland

 

Igor PROTASOWICKI

Wybrane kierunki rozwoju polskiego bezpieczeństwa energetycznego / Selected directions of Polish energetical security development

 

Krzysztof SUROWIEC, Alina CZARNECKA, Piotr JAROCHA

Strategia i jej wpływ na bezpieczeństwo współczesnego państwa / The Strategy and its impact on security the modern state

 

Katarzyna SZWED

Funkcje polskich służb specjalnych oraz ich miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa / Functions of Polish intelligence services and their place in the national security system

 

Julianna WOŁODŹKO

Biometryczne metody zapewnienia bezpieczeństwa / Biometric methods to ensure safety

 

Norbert MALEC

Amerykańska ustawa przeciwdziałająca korupcji Forreign Corrupt Practices Act / American Act on countering corruption in the USA Forreign Corrupt Practices Act

 

Marcin JURGILEWICZ, Oktawia JURGILEWICZ

Prawne aspekty ochrony powietrza w Polsce realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej do 2020 roku / Legal aspects of air protection in Poland carried out in the framework of european policies by 2020

 

Aleksander BABIŃSKI

Udział formacji resortu spraw wewnętrznych w realizacji spraw bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zarys problemu / Participation of the formations of the department of internal in implementing matters internal security matters state – an outline of the problem

 

Bibliografia / Bibliography

Informacje dodatkowe

Waga 0,4 kg