Phishing – pojęcie, objawy i ochrona (ebook)

Phishing – pojęcie, objawy i ochrona (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017

Opis produktu:

Streszczenie: W artykule przedstawiono pojęcie phishingu. Po analizie znaczenia pojęcia uznano, że phishing nie jest cyberprzestępstwem, lecz działaniem socjotechnicznym, które w efekcie zwykle prowadzi do cyberprzestępstwa. Opisano również pojęcia pokrewne: scam, spear phishing, pharming, vishing, smishing oraz ransomware. Przedstawiono objawy phishingu bankowego, społecznościowego i e-commerce, a także modele biznesowe phishingu. Artykuł kończy podanie rad pozwalających na ochronę przed phishingiem.

Słowa kluczowe: socjotechnika, phishing, scam, spear phishing, pharming, vishing, smishing, ransomware, model biznesowy, ochrona

Abstract: The article presents the concept of phishing. After analysis of the concept, it was concluded that phishing is not a cybercrime, it is a social engineering activity that usually leads to a cybercrime. The terms related to scam, spear phishing, pharming, vishing, smishing and ransomware are also described. Symptoms of a banking, social network and e-commerce phishing as well as phishing business models were presented. The article ends with giving advice allowing for protection against phishing.

Keywords: social engineering, phishing, scam, spear phishing, pharming, pharming, vishing, smishing, ransomware, business model, protection