Pierwsza pomoc w działaniach specjalnych Policji

28,00 

Symbol: 76-0251-3
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

7 w magazynie

SKU: 76-0251-3 Kategoria:

Opis

WSTĘP

—————————

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z jej podstawowych zadań jest wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców. Realizacja tego zadania często wymaga od policjantów specjalnego przygotowania – czy to w postaci ponadprzeciętnego wyposażenia, specjalistycznych umiejętności i wiedzy zawodowej, nabytych w drodze odrębnego szkolenia, czy też predyspozycji psychofizycznych, które związane są ze zwiększonym ryzykiem utraty życia lub zdrowia. I właśnie takie działania, gdzie zastosowanie znajdują wymienione czynniki, nazwiemy – dla potrzeb niniejszej publikacji – działaniami specjalnymi Policji. Podczas tych działań – szybkich, agresywnych, wykorzystujących wszelkie dostępne środki przymusu bezpośredniego z bronią palną włącznie – istnieje zwiększone prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń przez ich uczestników. Troska o lepszą ochronę własnego życia i zdrowia, poprzez niesienie szybkiej pomocy w wypadku doznania obrażeń przez interweniujących policjantów, była powodem rozpoczęcia procesów, zmierzających do właściwego przygotowania funkcjonariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ich toku wdrożono specjalny system ochrony tych dóbr, który dynamicznie się rozwijał. Należy również zaznaczyć, iż nabyte umiejętności wykorzystywane są także w stosunku do innych osób – zarówno nakazy moralne, jak i przepisy prawa nakładają bowiem na policjantów obowiązek udzielenia pomocy wszystkim osobom poszkodowanym, w tym także przestępcom, którzy doznali obrażeń w wyniku skierowanych przeciwko nim działań.

Waldemar Zubrzycki

—————————

Spis treści

Waldemar Zubrzycki

1.Działania specjalne policji

2.System ochrony życia i zdrowia w pododdziałach antyterrorystycznych Policji
Paweł Jastrzębski, Waldemar Zubrzycki

3.Szkolenia policjantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy

4.Wyposażenie policji w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
Grzegorz Achremczyk, Paweł Jastrzębski, Krzysztof Ulbrych

5.Postępowanie ratownicze

5.1.Postępowanie ratownicze w przypadku zatrzymania krążenia i oddychania

5.2.Postępowanie ratownicze w przypadku urazu

5.2.1.Ocena wstępna poszkodowanego

5.2.2.Urazy czaszkowo-mózgowe

5.2.3.Urazy kręgosłupa

5.2.4.Urazy klatki piersiowej

5.2.5.Urazy jamy brzusznej

5.2.6.Urazy układu ruchu

5.2.7.Rany

5.2.8.Opatrunki hemostatyczne

5.2.9.Oparzenia

5.2.10. Drgawki

5.2.11. Tlenoterapia

5.2.12. Rozbieranie policjanta z ubioru bojowego

5.2.13. Pierwsza pomoc w działaniach minersko-pirotechnicznych
Paweł Jastrzębski, Grzegorz Achremczyk

6.Ewakuacja poszkodowanych policjantów z zagrożonego obszaru

7.Segregacja osób poszkodowanych
Paweł Jastrzębski, Waldemar Zubrzycki

8.Etyczne i prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy przez policjantów
Agnieszka Bonus-Dzięgo

9.Psychologiczny aspekt wsparcia poszkodowanych i udzielania pierwszej pomocy

10. Zagrożenia psychologiczne ratowników

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ FOTOGRAFII I RYSUNKÓW

Informacje dodatkowe

Waga 0,28 kg