Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych (ebook)

Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych (ebook)

17,92 

Symbol: 76-0627
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Bernard Wiśniewski, Jerzy Kozioł, Janusz Falecki

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Stron: 188

=============

Spis treści

Wstęp

 

1. Główne podstawy i granice eksploracji

1.1. Bezpieczeństwo i zagrożenia

1.2. Sytuacje kryzysowe i kryzysy

1.3. Problemy decyzyjne

 

2. Determinanty zarządzania w sytuacjach kryzysowych

2.1. Systemy społeczno­-ekonomiczne

2.2. Człowiek w sytuacjach kryzysowych

2.3. Reguły podejmowania decyzji

2.4. Relacje między sytuacją kryzysową i kryzysem a zarządzaniem

 

3. Podmiotowość decydenta

3.1. Racjonalizacja postępowania

3.2. Ryzyko podjętej decyzji

3.3. Subiektywizm ocen podmiotu decydującego

3.4. Kryteria wyboru w warunkach niepewności

 

4. Problemy identyfikowane w sytuacjach kryzysowych

4.1. Myślenie a przedmiot zainteresowań człowieka

4.2. Typologia problemu

4.3. Specyfika problemów kryzysowych

 

5. Podstawowe metody podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych

5.1. Podstawy wyboru metody

5.2. Modelowanie

5.3. Metoda analizy matematycznej

5.4. Gry decyzyjne

 

Zakończenie

Bibliografia

Opracowania zwarte

Artykuły

Słowniki i encyklopedie

Inne