Policja 1/2018 (ebook)

31,58 

Symbol: 76-0556
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

Spis treści

MATERIAŁY / MATERIALS

Kuba Jałoszyński, Michał Stępiński: Wykorzystanie najnowszych technologii w działaniach kontrterrorystycznych z wykorzystaniem strzelców wyborowych / The use of new technologies in the support of counterterrorism activities with snipers

Marek Fałdowski: Bezpieczeństwo osobowe w aspekcie ochrony danych osobowych – wymiar krajowy i międzynarodowy / Personal security in the aspect of personal data protection – national and international dimension

Małgorzata Popiało: Przyjazny język administracji. Zmiana modelu komunikacji urzędowej jako efekt prac językoznawców / Approachable administration language. The change of formal communication as the effect of linguists work

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Robert Sarpalius: Prawne i praktyczne aspekty działania wydziałów konwojowych komend wojewódzkich (Komendy Stołecznej) Policji / Legal and practical aspects of the action of convoy departments of voivodeship commissions (state) Police

Artur Pytel: Korzystanie z gruntów prywatnych w celach parkingowych a unieruchamianie pojazdu przez zastosowanie urządzeń do blokowania kół / Use of private ground for parking purposes and immobilization of the vehicle by application of blocking devices

ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE

Marcin Misiewicz: Kształtowanie wizerunku w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne / Development if the image in institutions responsible for public security

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

Mariusz Gąsiorowski: Wykorzystanie psów służbowych w polskiej Policji w ocenie ekspertów / Use of service dogs in the polish Police in the opinion of experts

Marcin Nowak: Świadomość polskich policjantów w aspekcie posługiwania się paralizatorem elektrycznym jako determinant bezpieczeństwa państwa / Awareness of polish policemen in the aspects of using an conducted energy weapon as a determinant of state security

Rafał Bałdyga, Łukasz Kacprowicz: Czyny zabronione oraz godzące w bezpieczeństwo imprez masowych popełniane podczas rozgrywania meczów piłki nożnej / Prohibited acts and harmful to the safety of mass events committed during football matches

Paweł Karabela: Badanie jakości usług jako element komunikacji organizacji z otoczeniem / Test the quality of services as part of the organization of communication with the environment

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING

Adam Płaczek: Funkcjonowanie programu powszechnego dostępu do defibrylacji (PAD) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie / The functioning of the program of universal access to defibrillation (PAD) in the Police Academy in Szczytno

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

Monika Porwisz: Czy w przypadku zmiany podstawy prawnej zatrzymania z art. 15a ustawy o Policji na art. 244 § 1a k.p.k. dopuszczalne jest nanoszenie poprawek na sporządzony protokół zatrzymania osoby, czy też właściwsze jest sporządzenie drugiego procesowego protokołu zatrzymania osoby?

BIBLIOTEKA WSPol / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska: Ślady linii papilarnych. Wybór publikacji dostępnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie / Fingerprints. Selection of publications available in the library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE