Policja 1/2019 (ebook)

21,00 

Symbol: 76-0700
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2019

Opis

Opis produktu:

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Mieczysław Goettel, Właściwość organów w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji organów Policji / COMPETENCE OF THE POLICE AUTHORITIES IN EVICTION CASES WITH RESPECT TO RESIDENTIAL UNITS AT THE DISPOSAL OF THE POLICE

MATERIAŁY / MATERIALS

Artur Pytel, Problematyka rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku i głosu wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych – postulat de lege ferenda / PROBLEMS OF REGISTERING AND DISTRIBUTING THE IMAGE AND VOICE OF VOTERS AND MEMBERS OF THE ELECTORAL COMMISSIONS – POSTULATE DE LEGE FERENDA

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS

Norbert Andraszak, Przywództwo sytuacyjne a dysfunkcje w pracy zespołowej pracowników Policji / THE SITUATIONAL LEADERSHIP VS. TEAM WORK DYSFUNCTIONS IN THE POLISH POLICE

Patrycja Jursza, Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 w świetle przekazania połączeń z numeru 997 / FUNCTIONING OF THE EMERGENCY NUMBER 112 IN THE LIGHT OF CALL TRANSMISSIONS FROM NUMBER 997

Rafał Meler, Oddziaływanie zdarzeń traumatycznych na postawę funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie / THE IMPACT OF TRAUMATIC EVENTS ON THE ATTITUDE OF OFFICERS FROM THE POLICE PREVENTION BRANCH IN OLSZTYN

POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY

Andrzej Kawecki, Uspołecznienie działań polskiej Policji / SOCIALIZING THE ACTIVITIES OF THE POLISH POLICE

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

Mariusz Pracz, Dobór do służby w Policji. Wybrane zagadnienia / SELECTION FOR SERVICE IN THE POLICE SELECTED ISSUES

Monika Mocianko-Pawlak, Aktywizacja społeczności lokalnych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa / STIMULATING LOCAL SOCIETIES TO ACTIVITY BY THE POLICE AND FOR THE IMPROVEMENT OF SECURITY

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Urszula Grzegorczyk, Praca zespołowa – wybór publikacji dostępnych w zbiorach Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / TEAMWORK – SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE COLLECTIONS OF THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE