Policja 2/2018 (ebook)

Policja 2/2018 (ebook)

35,00 

Symbol: 76-0557
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

Spis treści

MATERIAŁY / MATERIALS

Marek Fałdowski, Wybrane formy doskonalenia zawodowego realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w zakresie identyfikacji i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym / Selected forms of in-service training conducted by the Police Academy in Szczytno in the area of identification and combatting threats of terrorist character

Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Poznawcze i utylitarne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na poziomie lokalnym / Cognitive and utilitarian aspects of ensuring road traffic safety at the local level

Piotr Czyżyk, Ernest Rabij, Współpraca Policji z Krajową Administracją Skarbową / Police Cooperation with the National Revenue Administration (NRA)

Rafał Jan Bałdyga, Monitoring wizyjny na stadionie piłkarskim w aspekcie prawno-kryminalistycznym oraz jego wpływ na bezpieczeństwo meczów piłki nożnej. Analiza prawno-kryminalistyczna oraz raport z przeprowadzonych badań / Media als broker in relaction beetwen footbalfans and society. Theory and report of survey

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Paweł Gacek, Opinia organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów w sprawie zwolnienia ze służby w Policji (art. 43 ust. 3 ustawy o Policji) / Statement of the organization of the trade union of Policemen in the administrative proceedings concerning the case of dismissing from the service in the Police (Article 43 (3) act of the Police)

Michał Grudecki, Żebractwo w prawie wykroczeń / Mendicancy in the misdemeanor law

Grzegorz Michalski, Kwalifikacja prawna urządzania tzw. gry w trzy karty / Legal classification of three card monte game

POLICJE ŚWIATA

Rafał Wasiak, Zasady użytkowania nasobnych kamer video przez policjantów służby patrolowej w państwach Europy Zachodniej i USA / The rules of use of Body-Worn Cameras by patrolmen in Western Europe and in the U.S.A.

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

Anna Rycaj-Pilipczuk, Zagrożenie terrorystyczne Polski w kontekście napływu imigrantów / Terrorist threat in Poland in the context of the influx of immigrants

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING

Piotr Łuka, Karolina Micek-Cybulska, Kompetencje zawodowe dzielnicowych / Professional competence of district constable

Adam Płaczek, Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy zespołów medycznych Policji / Professional development of officers of the Police medical teams

Rafał Kotapka, Badania broni w laboratoriach kryminalistycznych / Firearm investigation in forensic laboratories

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Narkotyki – wykrywanie, zabezpieczanie, likwidacja. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Drugs – detection, protection, liquidation. Selection of publications available in the library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE