Policja 2/2019

51,70 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

1 w magazynie

Opis

(ebook)

MATERIAŁY / MATERIALS
Małgorzata Demiańczuk-Popiało, Tekst pisany i analiza językoznawcza jako źródło wiedzy o autorze / WRITTEN TEXT AND LINGUISTIC ANALYSIS AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Waldemar Walczak, Korupcja — ujęcie prakseologiczne i ekonomiczne / CORRUPTION — PRAXEOLOGICAL AND ECONOMIC APPROACH
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Artur Pytel, Problematyka znaku „x” w świetle ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,  funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nowelizującej ustawę z 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy / PROBLEMS OF THE “X” SIGN IN THE LIGHT OF THE ACT OF 11 JANUARY 2018 ON AMENDING CERTAIN ACTS TO INCREASE THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE PROCESS OF SELECTING, OPERATING AND CONTROLLING SOME PUBLIC BODIES AMENDING THE ACT OF JANUARY 5, 2011 — ELECTION CODE
Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Leszek Domagalski, Praktyczne aspekty udziału Policji w zabezpieczeniu majątkowym / PRACTICAL ASPECTS OF POLICE PARTICIPATION IN SECURITY ON PROPERTY
MOIM ZDANIEM / IN MY OPINION
Andrzej Kamiński, Zatrudnienie na stanowisku sekretarki w jednostce organizacyjnej Policji — studium przypadku / EMPLOYMENT IN THE POSITION OF A SECRETARY IN A POLICE ORGANIZATIONAL UNIT — CASE STUDY
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Łukasz Kucharski, Rola survivalu w ratownictwie medycznym / THE ROLE OF SURVIVAL IN EMERGENCY MEDICINE
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Rafał Kochańczyk, Patryk F. Jaroszkiewicz, System szkolenia funkcjonariuszy State Police w stanie Connecticut The Training System of the Connecticut State Police / THE TRAINING SYSTEM OF THE CONNECTICUT STATE POLICE
SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Anna Ćwiklińska, Dziesięć lat obecności Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w projektach programu Erasmus (+) / TEN YEARS OF PRESENCE OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO IN ERASMUS (+) PROJECTS
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Karol Kuruś
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Urszula Grzegorczyk, Zjawisko korupcji — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / THE PHENOMENON OF CORRUPTION — SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

Waga 0,35 kg