Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2020

55,40 

76-0705-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

1 w magazynie

Opis

Format: A4
Liczba stron: 74
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Oprawa: miękka
ISSN 1640-9280

(ebook)

 

MATERIAŁY / MATERIALS
Bogdan Kujawski, Pomieszczenia dla osób zatrzymanych typu „B” Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach w świetle zagrożeń płynących z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej / PREMISES FOR DETAINED PERSONS TYPE „B”, OF THE POVIAT POLICE HEADQUARTERS IN PODDĘBICE IN THE LIGHT OF THREATS ARISING FROM THE ANNOUNCED STATE OF EPIDEMIC THREAT AND THE STATE OF EPIDEMIC IN THE REPUBLIC OF POLAND

 

Tomasz Pączkowski, Koronawirus jako zagrożenie w sieci i w firmie / CORONAVIRUS AS A THREAT IN THE NETWORK AND IN THE COMPANY

 

Bartłomiej Majchrzak, Działania polskiej Policji podczas pandemii COVID-19 w świetle dezyderatów międzynarodowych organizacji powołanych do ochrony praw człowieka / THE ACTIVITIES OF THE POLISH POLICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE LIGHT OF THE DESIDERATA OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Robert Czerniawski, Zbigniew Ajdukiewicz, Rola i zadania Policji w związku z pandemią COVID-19 / THE ROLE AND TASKS OF THE POLICE IN CONNECTION WITH THE COVID-19 PANDEMIC

 

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Andrzej Kawecki, Janusz Kiszka, Działania Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego / ACTIONS TAKEN BY THE MUNICIPAL POLICE HEADQUARTERS IN PRZEMYŚL TO PREVENT THE SPREAD OF THE CORONAVIRUS IN THE CITY OF PRZEMYŚL AND PRZEMYŚL DISTRICT

 

Karol Błaszkiewicz, Zadania dzielnicowych w czasie pandemii koronawirusa / DUTIES OF DISTRICT COUNCILS IN CORONAVIRUS PANDEMIC TIMES

 

Jakub Gorczyński, Michał Pawliński, Funkcjonowanie specjalnych centrów operacyjnych w sytuacji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu / FUNCTIONING OF SPECIAL OPERATIONS CENTERS IN THE SITUATION OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC SARS-COV-2 ON THE EXAMPLE OF RPHQ IN POZNAŃ AND RPHQ IN RADOM

 

Krzysztof Maczulski, Szymon Kokot-Góra, Praktyczne aspekty postępowania z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w kwarantannie w związku z pandemią SARS-CoV-2 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / PRACTICAL ASPECTS OF DEALING WITH STATE FIRE SERVICE UNIFORMED PERSONNEL IN QUARANTINE IN CONNECTION WITH THE SARS-COV-2 PANDEMIC ON THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE REGION

 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE
Agnieszka Szołtek, Marzena Przetak, W świecie Covidu, sytuacji przeciążenia, wartości i ocen społecznych / IN THE WORLD OF COVID, WORK OVERLOAD, VALUES AND SOCIAL EVALUATION

 

KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM / THE BOOK I RECOMMEND
Walentyna Trzcińska, Efekt Lucyfera, czyli czy winne są jabłka, czy koszyk? / “THE LUCIFER EFFECT”, OR WHAT IS THE GUILTY ONE: THE ROTTEN APPLE OR THE BARREL?

 

NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE
Ewa Kuczyńska, Informacje z Instytutu Badań i Rozwoju / INFORMATION FROM THE INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Urszula Grzegorczyk, Zagrożenia epidemiologiczne — Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / EPIDEMIOLOGICAL THREATS — SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

Waga 0,35 kg