Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2020 (ebook)

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2020 (ebook)

15,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2020 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Format: A4
Liczba stron: 36
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Data wydania:  12.08.2020
Oprawa: miękka
ISSN 1640-9280
**********************************

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

ebook

 

Spis treści

 

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Bogdan Kujawski, Postępowanie policjantów w związku z uchyleniem przez sąd lub prokuraturę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania poza terenem zakładu karnego/aresztu śledczego. Próba komentarza / PROCEEDINGS OF POLICE OFFICERS IN RELATION TO THE ANNULMENT BY THE COURT OR THE PROSECUTOR’S OFFICE OF A PREVENTIVE MEASURE IN THE FORM OF TEMPORARY DETENTION, OUTSIDE THE PROSON. REMAND CENTER. ATTEMPT TO COMMENT

 

Marzena Mikołajczyk, Utylitarne aspekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Stołecznej Policji — analiza przypadku / UTILITARIAN ASPECTS FUNCTIONING OF THE NATIONAL MAP OF SECURITY THREATS IN THE AREA OF OPERATION POLICE CAPITAL COMMAND — CASE ANALYSIS

 

Marcelin Ratajski, Bezzałogowe statki powietrzne w perspektywie kryminologicznej / UNMANNED AERIAL VEHICLES IN A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE

 

ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE
Paweł Karabela, Składniki uposażenia policjantów jako elementy płacowego motywowania funkcjonariuszy do rozwoju kompetencji zawodowych /  COMPONENTS OF POLICE OFFICERS’ SALARY AS ELEMENTS OF THE PAYROLL SYSTEM FOR MOTIVATING OFFICERS TO DEVELOP THEIR PROFESSIONAL COMPETENCES

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Urszula Grzegorczyk, Kobiety w Policji — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / WOMEN IN THE POLICE —  SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE