Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2022 (ebook)

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2022 (ebook)

26,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 1/2022

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Format: A4
Liczba stron: 52
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2022
ISSN 1640-9280

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 1/2022

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Ferdynand Skiba
Zarządzanie finansami publicznymi w Policji jako główna determinanta jej sprawności w realizacji zadań
z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Część I
Public finance management in the Police as the main determinant of efficient performance of police tasks
in the field of public order and safety. Part I

 

Łukasz Chandoszko
Wybrane zagadnienia służby w dniu wolnym
Selected issues of the policeman’s service on day off from duty

 

Dorota Niewiarowska
Kiedy policjant nie może prowadzić dochodzenia? — instytucja wyłączenia prowadzącego postępowanie przygotowawcze
When a police officer cannot investigate? — institution excluding the person conducting the preparatory proceedings

 

Mateusz Dudziak
Nielegalny rynek pestycydów w Polsce
Illegal pesticide market in Poland

 

Łukasz Kucharski, Bartłomiej Bojarczuk
Miejsce survivalu w działaniach ratowniczych jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
The place of survival in rescue operations cooperating units with the system of the State Medical Rescue

 

Michał Bukowski, Damian Pęszor
Zależność proporcji antropometrycznych wyznaczanych na podstawie obrazu twarzy od przesłonięć i orientacji
Dependence of anthropometric proportions determined on the basis of the image of the face on obscurations and the orientation

 

BIBLIOTEKA WSPOL/ LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

 

Anna Jóźwicka
System obronny państwa: wybór publikacji z lat 2015–2021 dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
State defense system: a selection of publications from 2015–2021 available in the Library of the Police Academy in Szczytno

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280