Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2023 (ebook)

32,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 1/2023

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Liczba stron: 70
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2023
ISSN 1640-9280

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 1/2023

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Kazimierz Pierzchała
Uzależnienie skazanego od kultury pracy w polskim systemie penitencjarnym
Addiction of the convict on the work culture in the Polish penitentiary system

 

Adam Pietrzkiewicz
30 lat International Police Association — Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji — Sekcja Polska
30 years of the International Police Association — Polish Section

 

Sylwia Bojarowicz, Przemysław Jarocki
Nieletni w świetle prawa — obszar pracy Policji
Juveniles in the light of the law — Police work area

 

Krzysztof Bisior
Koncepcja integracji sytuacyjnej prewencji kryminalnej z metodyką BIM (Building Information Modeling)w procesie kształtowania bezpiecznej przestrzeni
Concept for the integration of situational crime prevention with BIM (Building Information Modelling)methodology in the process of shaping a safe space

 

Tomasz Ziaja
Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez policję w sprawach o czyn z art. 178a § 1 k.k.
Seizure of a Driver’s License by the Police in Cases for an Act Under Article 178a § 1 of the Penal Code

 

Sławomir Fuks, Jacek Fus
Sytuacja komunikacyjna kontroli drogowej w optyce kontrolowanych i kontrolujących — badania własne
The communication situation of the road inspection in the optics of the inspected and the inspectors — own research

 

Aleksandra Kobylańska
Prawne założenia odżywiania osadzonych przebywających w zakładach penitencjarnych oraz analiza ich realizacji w latach 2020–2023
Legal assumptions of nutrition of inmates in penitentiary institutions and analysis of their implementation in 2020–2023

 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE

Anna Królikowska, Joanna Prusaczyk, Grzegorz Bąk
Cena multitaskingu — czy wielozadaniowość zawsze jest korzystna?

The price of multitasking — is multitasking always beneficial?

 

SPRAWOZDANIA/ACCOUNTS
Marzena Przetak

Biura karier dla Ciebie, czyli sprawozdanie z realizowanej w WSPol ogólnopolskiej akcji Gra o karierę
Career offices for you, i.e. a report on the nationwide campaign Career Game, implemented at WSPol

 

KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM / THE BOOK I RECOMMEND
Walentyna Trzcińska
Miasteczko Grafton, czyli o podatkach i niedźwiedziach
Little town of Grafton or about taxes and bears

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Anna Jóźwicka
Prewencja kryminalna — wybór publikacji z lat 2000–2022 dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Criminal prevention — a selection of publications from the years 2000–2022 available in the Library of the Police Academy in Szczytno

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280