Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3/2023 (ebook)

28,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3/2023

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

 

 

Opis

Liczba stron: 56
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2023
ISSN 1640-9280

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3/2023

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Irena Doroszkiewicz
Przełożony — przyjaciel czy wróg?
Supervisor — friend or foe?

 

Paweł Gacek
Zasady przyznawania osobie przyjmowanej albo przeniesionej do Policji i posiadającej stopień z innej
formacji odpowiedniego stopnia policyjnego
Rules of appointment to the person who is admitted to the Police and holding a rank from another
formation for appropriate police rank

 

Norbert Koniuszy
Oszustwa internetowe — charakterystyka zjawiska
Internet fraud — characteristics of the phenomenon

 

Dominik Prokop
Skutki pracy zmianowej w polskiej Policji — czy można je zniwelować?
The effects of shift work in the Polish police — can they be mitigated?

 

Tomasz Ziaja
Problem ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie incydentu w zatoce gdańskiej z udziałem „hiszpańskich nurków”
The problem of critical infrastructure protection on the example of the incident in the Gulf of Gdańsk involving „Spanish Divers”

 

SPRAWOZDANIA/ACCOUNTS

 

Krzysztof Gackowski, Cezary Rożek
Wizyta nauczycieli akademickich Akademii Policji w Szczytnie w State Border Guard College w Rezekne
Visit of academic teachers of the Police Academy in Szczytno at the State Border Guard College in Rezekne

 

OMÓWIENIA/OBSERVATIONS

 

Piotr Kardela
Kolejna reedycja wspomnień policyjnych Henryka Wardęskiego
Another reissue of police memoirs by Henryk Wardęski

 

ZDROWIE/HEALTH
Agnieszka Długołęcka
Rola dietetyka i racjonalne żywienie
Dietician Role and Rational Nutrition

 

BIBLIOTEKA APwSz/LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

 

Anna Jóźwicka
Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Akademii Policji w Szczytnie
Crimes and offenses against the environment — a selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

 

FOTOKRONIKA/PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280