Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3-4/2020 (ebook)

30,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3-4/2020

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3-4/2020

 

MATERIAŁY / MATERIALS
Monika Hejduk, Nauczanie na odległość w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie / Learning from a distance in Police Academy in Szczytno

 

Paweł Olber, Problematyka zabezpieczania dowodów cyfrowych z chmur obliczeniowych jako przedmiot badań w kontekście ewaluacji działalności naukowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / The iss ue of securing digital evidence from the clouds as a subject of research in the context of the evaluation of scientific activities of the Police Academy in Szczytno

 

OKIEM PRAWNIKA/IN THE LAWYER’S EYES
Bogdan Kujawski, Zasada subsydiarności jako formalnoprawna przesłanka zatrzymania — próba komentarza / Principle of subsidiarity as a formal and legal condition for detention. Attempt to comment

 

Z DOŚWIADCZEŃ SZKÓŁ POLICJI / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Robert Czerniawski, Zbigniew Ajdukiewicz, COVID-19 wyzwaniem dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / COVID-19 as a challenge for the Police Academy in Szczytno

 

Marcin Mazurek, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w realizacji zadań podczas stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 / Operation of the Police Training Center in Legionowo in the SARS-CoV-2 environment

 

Rafał Socha, Praktyczne aspekty wykorzystania platformy Cisco Webex Meetings w szkoleniu słuchaczy Szkoły Policji w Pile / Practical aspects of using the Cisco Webex Meetings Platform for the training of students at the Police School in Piła

 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE
Anna Królikowska, Grzegorz Bąk, „Wirus z ogonem” — czyli o konsekwencjach psychologicznych pandemii / A virus and its side effects — psychological consequences of a pandemic

 

KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM / THE BOOK I RECOMMEND
Walentyna Trzcińska, Wszyscy kłamią, czyli jak tu zdobyć godne zaufania dane? / Everybody lies, so how one can get reliable data?

 

NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI / SCIENCE IN THE SERVICE OF POLICE
Anna Ćwiklińska, Możliwości uzyskania przez szkoły i jednostki polskiej Policji dofinasowania ze środków programu Erasmus+ na zagraniczną mobilność i inne formy współpracy międzynarodowej / Oportunities for schools and units of Polish Police to obtain grants from the Erasmus+ programme funds for foreign mobility and other forms of international cooperation

 

Ewa Kuczyńska, Informacje z Instytutu Badań i Rozwoju / Information from the Institute of Research and Development

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Anna Jóźwicka, Szkolnictwo policyjne — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / POLICE EDUCATIO N — Selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE