Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 4/2021 (ebook)

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 4/2021 (ebook)

28,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 4/2021

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Liczba stron: 64
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2021
ISSN 1640-9280

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 4/2021

 

MATERIAŁY / MATERIALS

Krzysztof Bisior
Bezzałogowe statki powietrzne — nowe zadanie Policji
Unmanned aircraft — a new task for the police

 

Andrzej Kamiński
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Policji. Cz. 2
Termination of the employment contract without notice due to the fault of a Police employee. Part 2

 

Karolina Palka
Celowe błędne nabicie towaru na kasie samoobsługowej — kradzież czy oszustwo?
Intentional wrong purchase at a self-service cash register — a theft or a fraud?

 

Sylwester Smoleński
Stany nadzwyczajne i „niezwyczajne”
Extraordinary and “unusual” states

 

Dominik Szewczyk, Damian Gładek
Interdyscyplinarny dyskurs naukowy na przykładzie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIMESCENE „Dowody w kryminalistyczno -prawnym ujęciu”
Interdisciplinary scientific discourse on the example of the 2nd National Scientific Conference e-CRIMESCENE — „Evidence in forensic and legal perspective”

 

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

Aleksandra Nowak, Dorota Niewiarowska
Sprawozdanie z udziału w siedemnastym międzynarodowym letnim seminarium muzealnictwa „Zwalczanienielegalnego handlu dobrami kultury: pilne wyzwanie dla dziedzictwa”, Paryż (formuła hybrydowa),25 sierpnia–3 września 2021 r.
Report on participation in the 17th international summer seminar of museology on „Combating illicittrafficking in cultural property: an urgent challenge for heritage”, Paris (hybrid formula), 25 August-3September 2021

 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE

Agnieszka Bonus-Dzięgo, Agnieszka Szołtek
Nie taki psycholog straszny jak… część 2
The psychologist is not so black as… part 2

 

NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI / SCIENCE IN THE SERVICE OF POLICE

Ewa Kuczyńska
Informacje z Instytutu Koordynacji Badań
Information from the Research Coordination Institute

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Anna Jóźwicka
Pandemia COVID-19: aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne — wybór publikacji dostępnychw Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
COVID-19 pandemic: legal, criminological and social aspects — selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280