Policjanci o outsourcingu (ebook)

Policjanci o outsourcingu (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Outsourcing w ostatnim czasie stał się tak popularnym przedsięwzięciem gospodarczym, że trafił także do Policji. Jako że opinia o jego przydatności jest różnie uzasadniana, podjęto wysiłek zbadania opinii wybranej grupy policjantów w tym temacie – poproszono ich, aby odnieśli się do tej kwestii z poziomu wykonawczego – przyszłych kierowników organizacyjnych procesów gospodarczych w Policji. Publikacja prezentuje wyniki z badania.Słowa kluczowe: Policja, outsourcing, globalizacjaAbstract: Outsourcing has become so popular in recent times that it has also was used by the Police. As the opinion on its validity is articulated, the efforts of investigating the opinions of a selected group of police officers have been made to address this issue from the executive level – future managers in the Police. The publication presents the results of the study.

Keywords: The Police, outsourcing, globalization