Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

36,75 

Symbol: 76-0616-3

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autorzy: Praca zbiorowa

33 w magazynie

SKU: 76-0616-3 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Oprawa: twarda

Liczba stron: 694

Format: B5

Rok wydania: 2016

Spis treści

Wstęp

Współczesny terroryzm – wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy

Bożydar Głodny

Ewolucja oblicza współczesnego terroryzmu

Tomasz R. Aleksandrowicz

Bieżące zagrożenia terrorystyczne dla państw europejskich – główne kierunki, konsekwencje, prognozy

Marian Kopczewski

Punkty widzenia państw wobec aktów terroryzmu

Mariusz Olechnowicz

Ataki terrorystyczne we Francji i Belgii 2015-2016

Tomasz Michalczak

Zamachy terrorystyczne w Europie – jak skutecznie prowadzić działania antyterrorystyczne w Polsce

Maciej Zimny

Pozyskiwanie i motywowanie bezpośrednich wykonawców terrorystycznych zamachów i operacji samobójczych

Katarzyna Maniszewska

ZagrożeniE terroryzmem w Europie w świetle badań opinii publicznej. Edukacja jako element systemu działań antyterrorystycznych

Prawne aspekty zwalczania terroryzmu w Europie i na świecie

Tomasz Bąk

Ustawodawstwo antyterrorystyczne w państwach Unii Europejskiej

Adam Hołub

Niemieckie ?pakiety antyterrorystyczne? – odpowiedź na zagrożenie terroryzmem XXI wieku

Witold Sokała

Konsekwencje asymetrii ?miecza? i ?tarczy?. Studium skuteczności wybranych narzędzi w zwalczaniu nowej fali terroryzmu w Europie

Marek Jeznach

Ustawodawstwo antyterrorystyczne w latach 2015-2016 w Państwie Izrael

Jarosław Karwel

USA PATRIOT Act jako przykład ustawodawstwa antyterrorystycznego – analiza i próba ewaluacji. Wnioski dla polskiego systemu antyterrorystycznego

Kazimierz Kraj

Ustawodawstwo antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej

Paulina Piasecka

Ustawodawstwo antyterrorystyczne wybranych krajów w zakresie ochrony praw ofiar ataków terrorystycznych

Aleksander Babiński

Ustawa antyterrorystyczna – legislacja na rzecz bezpieczeństwa

Regulacje ustawowe w zakresie działań antyterrorystycznych w Polsce

Waldemar Zubrzycki

Dzieje ustawy antyterrorystycznej w Polsce

Agata Tyburska, Błażej Jewartowski

Ustawa antyterrorystyczna wobec zjawiska współczesnego terroryzmu

Mariusz Cichomski, Michał Horoszko, Ilona Idzikowska

Przygotowanie do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym oraz reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń w świetle rozwiązań ustawy o działaniach antyterrorystycznych – w kontekście zadań resortu spraw wewnętrznych

Paweł Lubiewski

Ustawa antyterrorystyczna wobec służb specjalnych Rozszerzenie czy aktualizacja uprawnień?

Wojciech Olsztyn

Nowe rozwiązania w obszarze działań operacyjno-rozpoznawczych oraz procesowych wynikające z ustawy O działaniach antyterrorystycznych

Marta Szuniewicz-Stępień

Działania operacyjno-rozpoznawcze w ustawie antyterrorystycznej a europejski standard ochrony praw człowieka – wybrane zagadnienia

Kuba Jałoszyński

Działania kontrterrorystyczne w Ustawie o działaniach antyterrorystycznych

Michał Stępiński

Formalno-organizacyjne uwarunkowania dowodzenia działaniami kontrterrorystycznymi realizowanymi przez wyspecjalizowane siły Policji w świetle przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych

Tomasz Wróblewski

Strzał ratunkowy – istotna zmiana w zakresie regulacji prawnej dotyczącej użycia broni palnej przez Policję

Wiesław Mądrzejowski, Krzysztof Wiciak

Walka z przestępczością zorganizowaną na tle rozwiązań przyjętych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych

Jarosław Cymerski

Realizacja zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu w świetle dyspozycji ustawy O działaniach antyterrorystycznych

Justyna Kurek

Ocena ustawy o działaniach antyterrorystycznych – wskazówki wynikające z orzeczenia BVerfG z 20.04.2016 r. w sprawie 1 BVR 966/09 i 1 BVR 1140/09

Krzysztof Liedel

Czy ustawa antyterrorystyczna odpowiada na wyzwania i potrzeby w obszarze koordynacji przeciwdziałania terroryzmowi?

Praktyczne elementy zwalczania zagrożeń terrorystycznych

Jarosław Stelmach

Działania antyterrorystyczne w kontekście identyfikacji znamion przestępstwa o charakterze terrorystycznym

Maria Hapunik, Izabela Nowicka

Stan prawny dotyczący retencji, pozyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych telekomunikacyjnych w Polsce a realizacja zadań Policji

Jarosław Struniawski

Planowanie operacji policyjnych z wykorzystaniem komponentu antyterrorystycznego

Rafał Kwasiński

Model przesłuchania podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym

Mariusz Wiatr

Potrzeby i możliwości współdziałania wojska z Policją w zwalczaniu terroryzmu

Jarosław Jabłoński

Wsparcie działań kontrterrorystycznych Policji przez jednostkę Wojsk Specjalnych SZ RP

Łukasz Baranowski

Rola sektora private security w systemie zwalczania terroryzmu w Polsce

Grzegorz Cieślak

Ewakuacja w warunkach celowego działania na szkodę obiektu – wyzwania w kontekście opracowania planu działania na wypadek zagrożenia terrorystycznego

Wojciech Wosek

Działania antyterrorystyczne w aspekcie praw człowieka i wolności obywatelskich

Mariusz Cichomski, Paweł Marchliński

Krajowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa obrotu prekursorami materiałów wybuchowych – po zamachu terrorystycznym w Norwegii 22 lipca 2011 r. w kontekście nowych zadań Policji

Łukasz Szklarski

Zautomatyzowana kontrola graniczna oparta o cechy biometryczne jako czynnik zwiększenia bezpieczeństwa Europy w walce ze współczesnym terroryzmem

Juliusz Piwowarski, Andrzej Czop, Michał Twardosz

Przygotowanie funkcjonariuszy Samodzielnego PoDOddziału Antyterrorystycznego Policji do działania w sytuacji trudnej z uwzględnieniem wpływu treningu walki wręcz

Jacek Dworzecki

Żandarmeria Wojskowa Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej. Historia i teraźniejszość. Zarys problematyki

INFORMACJE O AUTORACH

BIBLIOGRAFIA

Informacje dodatkowe

Waga 1.25 kg