Prawne i organizacyjne instrumenty przeciwdziałania nielegalnej gospodarce odpadami (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Nielegalne postępowanie z odpadami może spowodować duże zagrożenie dla ludzi i środowiska. Dlatego gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadami ochrony środowiska. W tym celu zostały określone obowiązki posiadaczy odpadów, którzy muszą przestrzegać norm prawnych w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Funkcję prewencyjną pełni system sankcji karnych w postaci administracyjnych kar pieniężnych, opłat podwyższonych, kary grzywny (wykroczenia) i pozbawienia wolności (przestępstwa). Tylko współistnienie tych instrumentów może przeciwdziałać nielegalnej gospodarce odpadami i ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko.

Słowa kluczowe: odpady, zbieranie i przetwarzanie odpadów, instrumenty prawno-administracyjne, sankcje karne