Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych

Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych

145,25 

76-0900
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Paweł Olber (ORCID 0000-0002-4614-9527)

18 w magazynie

Opis

Format: B5
Liczba stron: 412
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2021
ISBN 978-83-7462-738-2
e-ISBN 978-83-7462-739-9

ebook

SPIS TREŚCI

 

Rozdział 1
Chmura obliczeniowa — informacje podstawowe
1.1. Historia powstania chmury obliczeniowej
1.2. Chmura obliczeniowa — definicja
1.3. Zasada działania chmury obliczeniowej
1.4. Architektura chmury obliczeniowej
1.5. Rodzaje chmur obliczeniowych
1.6. Modele chmury obliczeniowej
1.7. Cechy chmur obliczeniowych
1.8. Centra danych i ich lokalizacje
1.9. Usługi chmur obliczeniowych istotne w kontekście pozyskiwania danych cyfrowych
1.10. Podsumowanie

 

Rozdział 2
Wybrane międzynarodowe uregulowania prawne i rozwiązania instytucjonalne
istotne w kontekście pozyskiwania dowodów z chmur obliczeniowych
2.1. Gromadzenie dowodów elektronicznych — ilustracja problematyki
2.2. Inicjatywy międzynarodowe na rzecz współpracy w walce z cyberprzestępczością
2.3. Instrumenty prawne współpracy międzynarodowej
2.4. Podsumowanie

 

Rozdział 3
Wybrane inicjatywy europejskie w walce z cyberprzestępczością
3.1. Działania Rady Europy w kontekście problematyki transgranicznego
dostępu do danych elektronicznych i jurysdykcji
3.2. Działania Unii Europejskiej w kontekście problematyki transgranicznego
dostępu do danych i jurysdykcji
3.3. Podsumowanie

 

Rozdział 4
Przegląd krajowych uregulowań prawnych istotnych w kontekście
pozyskiwania i analizy danych z chmur obliczeniowych
4.1. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny
4.2. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego
4.3. Ustawa z 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
4.4. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
4.5. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji
4.6. Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji z 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-
-śledczych przez policjantów
4.7. Podsumowanie

 

Rozdział 5
Wyzwania i problemy w obszarze pozyskiwania i analizy dowodów
cyfrowych z chmur obliczeniowych
5.1. Akwizycja danych
5.2. Gromadzenie, korelacja i analiza logów (dzienników zdarzeń)
5.3. Łańcuch dowodowy
5.4. Narzędzia informatyki kryminalistycznej
5.5. Analiza zdarzeń w osi czasu
5.6. Zagadnienia prawne
5.7. Prezentacja dowodów
5.8. Istniejące propozycje rozwiązań dotyczące dowodów elektronicznych w chmurach
5.9. Podsumowanie

 

Rozdział 6
Ocena sytuacji w zakresie pozyskiwania i zabezpieczania dowodów
elektronicznych z chmur obliczeniowych w świetle przeprowadzonych badań
6.1. Analiza wyników badań
6.2. Wnioski

 

Rozdział 7
Propozycje rozwiązań w zakresie pozyskiwania i zabezpieczania dowodów elektronicznych z chmur
7.1. Propozycje rozwiązań w obszarze organizacyjnym
7.2. Propozycje rozwiązań w obszarze prawnym
7.3. Propozycje rozwiązań w obszarze technicznym

Informacje dodatkowe

Waga 0.85 kg
ISBN

978-83-7462-738-2