Prawo wykroczeń. Ujęcie normatywne i praktyczne

115,25 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Anna Kalisz (ORCID 0000-0002-8915-6532), Agnieszka Sadło-Nowak (ORCID 0000-0001-6252-6161)

32 w magazynie

SKU: 76-0913 Kategoria:

Opis

Format: B5
Liczba stron: 250
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2022
ISBN 978-83-7462-784-9
e-ISBN 978-83-7462-785-6

****************************************

ebook

 

Kamil Frąckowiak
O sensie istnienia wykroczenia urządzania gry hazardowej w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej z art. 128 kodeksu wykroczeń

 

Łukasz Foryś
Wykrywanie sprawców prowadzenia pojazdu w stanie
po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

 

Anna Kalisz
Nowelizacje kodeksu wykroczeń w latach 2020–2021

 

Monika Porwisz
Analiza orzeczeń sądowych z prawa wykroczeń w ogłoszonym
na terenie kraju stanie epidemii w latach 2020 i 2021

 

Anna Chodorowska, Joanna Grabowska
Środki oddziaływania wychowawczego — alternatywne formy
reakcji na wykroczenie

 

Urszula Buczek
Środki dyscyplinujące uczestników postępowania w sprawach
o wykroczenia

 

Dorota Niewiarowska
Od doraźnego nakazu karnego do mandatu karnego. Postępowanie
mandatowe — historia i współczesność

 

Adriana Panasiuk-Wojciechowska
Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów o postępowaniu
mandatowym przez funkcjonariuszy Policji jako jedna z przyczyn
opóźnień w dochodzeniu należności z tytułu mandatów karnych
w latach 2016–2018

 

Michał Kurzyński
Homogeniczny charakter postępowania mandatowego
w prawie karnym skarbowym

 

Agnieszka Choromańska
Założenia a materializacja kontraktualizacji sporów i konfliktów
w sprawach o wykroczenia

 

Agnieszka Sadło-Nowak
Rejestr wykroczeń. Narzędzie wspomagające pociągnięcie
sprawców wykroczeń przeciwko mieniu do adekwatnej
odpowiedzialności

 

Joanna Grabowska
Orzekanie obowiązku naprawienia szkody na gruncie
kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń

 

Bibliografia

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,50 kg
ISBN

978-83-7462-784-9