Procesowe wykorzystanie pułapki kryminalistycznej w kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej (ebook)

Procesowe wykorzystanie pułapki kryminalistycznej w kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem przez policjantów w postępowaniu przygotowawczym pułapki kryminalistycznej w związku z realizacją kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej. Autorzy zaprezentowali możliwości wykorzystania niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych wprost do celów dowodowych. Opisano tu kwestie kryminalistycznego zabezpieczenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych użytych do kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej, co często ma kluczowe znaczenie w całym procesie dowodowym. W artykule podjęto próbę usystematyzowania działań Policji związanych z wykorzystaniem w procesie materiałów zdobytych dzięki zastosowaniu użytych środków technicznych.Słowa kluczowe: pułapka kryminalistyczna, proces, kontrolowane wręczenie korzyści majątkowejAbstract: The article presents selected issues related to the use of a trap by law enforcement in order to prepare for the controlled handover of funds. The authors list various possibilities of using some of the operational activities in order to collect the evidence. The article further describes how to secure the money or other valuables used in the events of controlled handover of funds which is often essential for the entire process of evidence collection. It has been attempted to systematize the activities taken up by law enforcement in relation to the use of evidence collected in the process.

Keywords: trap, process, controlled handover of funds