Profilaktyka bezpieczeństwa

67,25 

Symbol: 76-0649-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski (red. nauk.)

Brak w magazynie

SKU: 76-0649-1 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ I. PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE ASPEKTY EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH

Mariusz Nepelski

Rozdział 1. Profilaktyka i edukacja społeczna w ochronie ludności

Marcin Płotek

Rozdział 2. Edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu i szkole podstawowej – kształtowanie postaw i wartości

Jarosław Struniawski

Rozdział 3. Potrzeby edukacyjne w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia

Łukasz Foryś

Rozdział 4. Wpływ edukacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kreowanie pozytywnych zachowań w ruchu drogowym

Dorota Pater

Rozdział 5. 10 lat PaT-u w Polsce

Wojciech Warczak

Rozdział 6. Bezpieczeństwo w Internecie: jak uchronić się przed oszustwem?

CZĘŚĆ II. AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH PODMIOTÓW W PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKOM ZAGRAŻAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWU LUDZI I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Agnieszka Sadło-Nowak

Rozdział 7. Straż miejska/gminna w służbie społeczności lokalnej (bezpieczeństwo i porządek publiczny)

Marcin Nowak

Rozdział 8. Znaczenie wybranych kursów specjalistycznych w przygotowaniu funkcjonariuszy Policji do zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Jarosław Struniawski

Rozdział 9. Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Zbigniew Ajdukiewicz

Rozdział 10. Ćwiczenia dowódczo­-sztabowe w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Rafał Płocki

Rozdział 11. Profilaktyka w zakresie przestępczości żywnościowej

CZĘŚĆ III. PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Agnieszka Choromańska

Rozdział 12. Środki prawne podejmowane wobec nieletnich jako wskaźnik diagnostyczny poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa i wydolności systemu profilaktyki

Monika Porwisz

Rozdział 13. Dziecko w sądzie – jako nieletni lub małoletni – tok postępowania

Anna Kalisz

Rozdział 14. Szacowanie rozmiarów przestępczości i jej zwalczanie poprzez wykorzystanie badań prowadzonych metodą survey wiktymizacyjny

CZĘŚĆ IV. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONych WŚRÓD GRUPY MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH

Dariusz Jurczak

Rozdział 15. Bezpieczeństwo przestrzeni społecznej przygranicza polsko-rosyjskiego

Zakończenie

Bibliografia

Informacje o autorach

Informacje dodatkowe

Waga 0,60 kg