Przeciwdziałanie kłusownictwu rybackiemu w świetle badań (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniom przeciwdziałania kłusownictwu rybackiemu na wodach śródlądowych. Główne rozważania dotyczyły systemu przeciwdziałania przedmiotowemu problemowi. W artykule poruszono kwestie dotyczące polityki społecznej, profilaktyki kryminalistycznej, profilaktyki kryminologicznej, polityki karnej oraz profilaktyki penitencjarnej względem sprawców przestępstw kłusownictwa rybackiego. Uwagi teoretyczne zostały wzbogacone danymi pochodzącymi ze statystyk kryminalnych oraz wynikami badań własnych.

Słowa kluczowe: kłusownictwo rybackie, przeciwdziałanie, polityka społeczna, polityka kryminalna, badania