Przegląd krajowych uregulowań prawnych istotnych w kontekście pozyskiwania i analizy danych z chmur obliczeniowych (ebook)

14,50 

Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Paweł Olber

Opis

Rozdział 4
Przegląd krajowych uregulowań prawnych istotnych w kontekście
pozyskiwania i analizy danych z chmur obliczeniowych
4.1. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny
4.2. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego
4.3. Ustawa z 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
4.4. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
4.5. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji
4.6. Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji z 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-
-śledczych przez policjantów
4.7. Podsumowanie

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-739-9