Przegląd Policyjny 1 (137) 2020

Przegląd Policyjny 1 (137) 2020

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
PDF
Format: B5
Liczba stron: 249
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Data wydania: 01.07.2020
ISSN 0867-5708

Index Copernicus