PRZEKSZTAŁCENIE BIURA OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KGP W CENTRALNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI „BOA” (ebook)

PRZEKSZTAŁCENIE BIURA OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KGP W CENTRALNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI „BOA” (ebook)

40,00 

CENTRALNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI „BOA”

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Kuba Jałoszyński

Opis

4. PRZEKSZTAŁCENIE BIURA OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KGP
W CENTRALNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI „BOA”
4.1. Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne
4.2. Proces reformowania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji w latach 2002–2015
4.3. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych — początek procesu zmian
4.3.1. Rok 2017 — zmiany organizacyjno-strukturalne w pododdziałach antyterrorystycznych Policji
4.4. Inicjatywa ustawodawcza z roku 2018 — nowelizacja ustawy o Policji
— wyodrębnienie służby kontrterrorystycznej w Policji
4.5. Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” w latach 2019–2020 r.
4.6. Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” — album fotograficzny

Informacje dodatkowe

e-ISBN

9788374627597