Przemysłowy chów trzody chlewnej – uwarunkowania prawne i próby ich omijania (ebook)

Przemysłowy chów trzody chlewnej – uwarunkowania prawne i próby ich omijania (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Artykuł dotyczy problemu braku odpowiednich uregulowań prawnych w zakresie prowadzenia ferm wielkoprzemysłowych. Zajmując się problematyką ferm wielkoprzemysłowych, należało wskazać, jakie kryteria muszą spełniać ich właściciele oraz co powoduje częste obchodzenie przepisów, a także superlatywy prowadzenia tej działalności gospodarczej. Autorzy przedstawiają zagadnienie z perspektywy prawnej i kryminologicznej. Wskazują skutki obejścia przepisów prawa przez właścicieli ferm godzące w środowisko naturalne. Zawarte w artykule rozważania mają na celu zwrócenie uwagi odpowiednich organów na ten obszar działalności, ponieważ zniszczonego środowiska nie da się uratować.

Słowa kluczowe: fermy wielkoprzemysłowe, ochrona środowiska, kontrola, pozwolenie zintegrowane, prawo ochrony środowiska