Przestępczość nieletnich dziewcząt objętych procesem resocjalizacji w zakładach poprawczych. Studium kryminologiczne. Część 1 (ebook)

46,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Kornelia Stępień (ORCID 0000-0002-8804-0765)

Opis

Format: B5
Liczba stron: 224
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Data wydania:  29.07.2020
Oprawa: twarda
e-ISBN 978-83-7462-733-7

 


Rozdział 1
Kształtowanie się zasad odpowiedzialności nieletnich

1.1. Historyczny rozwój zasad odpowiedzialności karnej nieletnich i postępowania z nieletnimi
1.2. Tendencje prawa rzymskiego
Ewolucja zasad postępowania z nieletnimi w Polsce do okresu międzywojennego
1.4. Ewolucja przepisów dotyczących postępowania z nieletnimi od okresu międzywojennego do 1983 r.
1.5. Zasady odpowiedzialności nieletnich przed wejściem w życie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich
1.6. Odpowiedzialność nieletnich za wykroczenia przed wejściem w życie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
1.7. Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
1.7.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
1.8. Środki stosowane wobec nieletnich na mocy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
1.8.1. Ogólna klasyfikacja i podział środków stosowanych wobec nieletnich na podstawie przepisów ustawy o przestępczości nieletnich
1.8.2. Środek poprawczy w świetle ustawy o przestępczości nieletnich
1.8.3. Zasada niepunitywności a orzeczenie kary wobec nieletniego

 

Rozdział 2
Zarys wybranych teorii kryminologicznych przestępczości kobiet
2.1. Teorie biologiczne
2.2. Kierunek psychologiczny
2.3. Kierunek socjologiczny
2.3.1. Teorie społeczno-ekonomiczne a przestępczość kobiet
2.3.2. Teorie zróżnicowanych ról społecznych
2.4. Teorie emancypacji kobiet
2.5. Teoria władza — kontrola
2.6. Ogólna teoria napięcia Roberta Agnewa
2.7. Kryminologia feministyczna

 

Rozdział 3
Potencjał kryminogenny przestępczości nieletnich dziewcząt
3.1. Niedostosowanie społeczne — próby zdefiniowania
3.2. Fenomenologia i etiologia niedostosowania społecznego
3.3. Czynniki ryzyka zachowań agresywnychi przemocowych młodzieży
3.4. Środowisko rodzinne
3.4.1. Funkcje i struktura rodziny
3.4.2. Więzi emocjonalne, postawy rodzicielskie i potrzeby dziecka
3.4.1. Kryzys rodziny
3.4.2. Bieda i ubóstwo polskich rodzin
3.5. Grupa rówieśnicza
3.6. Środowisko szkolne
3.7. Media
3.8. Rola stereotypów