Przestępczość teleinformatyczna 2016

Przestępczość teleinformatyczna 2016

11,55 

Symbol: 76-0636

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autorzy: Pod redakcją Jerzego Kosińskiego

56 w magazynie

SKU: 76-0636 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Liczba stron: 356

Oprawa: miękka

==============

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1 – Paweł CISZEK

Analiza percepcji cyberprzestępczości w środowisku eksperckim

THE ANALYSIS OF CYBERCRIME PERCEPTION AMONG EXPERTS

Rozdział 2 – Anna JASZCZUK

Współpraca Polski z Europolem w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

POLISH POLICE COOPERATION WITH EUROPOL IN CYBERCRIME FIGHTING

Rozdział 3 – Krzysztof LIDERMAN

Zarządzanie incydentami

INCIDENT MANAGEMENT

Rozdział 4 – Maria HAPUNIK

Charakterystyka przyjętych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych w obszarze uzyskiwania przez Policję retencyjnych danych telekomunikacyjnych

CHARACTERISTICS OF ADOPTED ORGANIZATIONAL AND PROCEDURAL SOLUTIONS IN THE ACQUISITION OF TELECOMMUNICATIONS DATA BY THE POLICE

Rozdział 5 – Krzysztof SILICKI

Co wynika z dyrektywy NIS?

WHAT DOES THE NIS DIRECTIVE MEAN?

Rozdział 6 – Marcin SZYMCZAK

Określenie kwalifikacji prawnej czynu w zakresie poszczególnych faz projektowania i przeprowadzenia ataku DDoS

ATTEMPT TO DEFINE THE LEGAL CLASSIFICATION OF THE ACT IN TERMS OF THE DIFFERENT PHASES OF DESIGN AND CARRY OUT A DDOS ATTACK

Rozdział 7 – Jacek CHARATYNOWICZ

Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości. Zagrożenia związane z konwersją i transferem wirtualnych walut

THE ECONOMIC ASPECTS OF CYBERCRIME. THREATS RELATED TO CONVERSION AND TRANSFER VIRTUAL CURRENCY

Rozdział 8 – Marek STAWARCZYK

Kryptowaluta – nowa ekonomiczna rzeczywistość?

CRYPTOCURRENCY – NEW ECONOMIC REALITY?

Rozdział 9 – Maciej BOJCZUK

Wykorzystanie serwisu grupy Allegro S.A. do przestępczych transakcji płatniczych – etiologia zjawiska, analiza czynności wykrywczych

USING OF ALLEGRO S.A. GROUP SERVICE FOR CRIMINAL PAYMENT TRANSACTIONS – AETIOLOGY PHENOMENON, ANALYSIS OF INVESTIGATIONS

Rozdział 10 – Paweł LINOWSKI

Postępowanie przygotowawcze w sprawach oszustw internetowych

INVESTIGATION IN THE CASES OF INTERNET FRAUD

Rozdział 11 – Virgiliu PINTEA

International cooperation with Romanian law enforcement agencies in fighting cybercrimes

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA Z RUMUŃSKIMI ORGANAMI ŚCIGANIA W ZWALCZANIU PRZESTĘPSTW INFORMATYCZNYCH

Rozdział 12 – Krzysztof ŚLIWA

Nadużycia telekomunikacyjne na przykładzie przełamań centralek telefonicznych PABX/IP PABX

TELECOMMUNICATIONS ABUSE ON THE EXAMPLE OF THE BROKEN PRIVATE BRANCH EXCHANGE PABX/IP PABX

Rozdział 13 – Paweł BARANIECKI

Utrudnienia w ustaleniu tożsamości użytkownika usługi telekomunikacyjnej

Sources of obstacles that occur during defining the identity of telecommunication service users

Rozdział 14 – Maria HAPUNIK

Kierunki zmian w obszarze uzyskiwania oraz wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez Policję

CHANGES IN THE AREA OF OBTAINING AND USING TELECOMMUNICATIONS DATA BY POLICE

Rozdział 15 – Grzegorz MATYNIAK

Czy wszystko jest ważne?

is everything important?

Rozdział 16 – Daniel KONWIŃSKI

Artefakty z polskiej przestrzeni internetowej

Artifacts from the polish internet area

Rozdział 17 – Konrad KORDALEWSKI, Jerzy IWAŃSKI, Aleksandra CZUBAJ

Mowa nienawiści, agresja i przemoc jako realne zagrożenie małoletniego w sieci teleinformatycznej

HATE SPEECH, AGGRESSION AND VIOLENCE AS A REAL THREAT FOR MINORS IN TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

Rozdział 18 – Judyta KASPERKIEWICZ

Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości. Problematyka prawna

ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON DUTY OF JUSTICE. LEGAL ISSUES

Informacje dodatkowe

Waga 0.55 kg