Przestępczość zorganizowana i transgraniczna aktualnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa – struktury, determinanty, tendencje oraz prognozy i kierunki rozwoju (ebook)

Przestępczość zorganizowana i transgraniczna aktualnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa – struktury, determinanty, tendencje oraz prognozy i kierunki rozwoju (ebook)

2,13 

ROZDZIAŁ 2