Przestępstwa przeciwko środowisku w województwie warmińsko-mazurskim w ujęciu fenomenologicznym (ebook)

Przestępstwa przeciwko środowisku w województwie warmińsko-mazurskim w ujęciu fenomenologicznym (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Autorzy podjęli próbę przedstawienia problematyki przestępczości przeciwko środowisku w województwie warmińsko­mazurskim. Przeprowadzili analizę ilościową i jakościową zjawiska, opierając się na badaniach statystycznych i aktowych. Zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia dotyczące przestępczości przeciwko środowisku. Przedstawiono poziom zagrożenia tego typu przestępstwami na Warmii i Mazurach. Wskazano cechy wspólne sprawców przestępstw przeciwko środowisku.

Słowa kluczowe: przestępstwa przeciwko środowisku, ekokryminologia, fenomenologia, statystyki, studium przypadku