Przestępstwo poplecznictwa. Perspektywa normatywna i kryminologiczna (ebook)

Przestępstwo poplecznictwa. Perspektywa normatywna i kryminologiczna (ebook)

63,00 

Przestępstwo poplecznictwa. Perspektywa normatywna i kryminologiczna
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Bembas (ORCID 0000-0001-7624-2215)

Opis

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1
Ewolucja przestępstwa poplecznictwa w polskim prawie karnym
1.1 Geneza terminu poplecznictwo w odniesieniu do przestępstwa
1.2. Historyczne ujęcie przestępstwa poplecznictwa
Rozdział 2
Ustawowe znamiona i karalność przestępstwa poplecznictwa
2.1. Przedmiot ochrony przestępstwa poplecznictwa
2.2. Strona przedmiotowa przestępstwa poplecznictwa
2.2.1. Pomoc sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej
2.2.2. Pojęcie postępowania karnego z perspektywy przestępstwa poplecznictwa
2.2.3. Utrudnianie i udaremnianie postępowania karnego
2.2.4. Charakter pomocy popleczniczej
2.2.5. Czas popełnienia przestępstwa poplecznictwa
2.2.6. Miejsce przestępstwa poplecznictwa
2.3. Podmiot przestępstwa poplecznictwa
2.4. Strona podmiotowa przestępstwa poplecznictwa
2.5. Karalność przestępstwa poplecznictwa
2.5.1. Ustawowy wymiar kary za poplecznictwo
2.5.2. Wyłączenie karalności przewidziane w przepisien penalizującym poplecznictwo
2.5.3. Nadzwyczajne złagodzenie kary i odstąpienie
od jej wykonania przewidziane w przepisie penalizującym poplecznictwo
Rozdział 3
Formy przestępstwa poplecznictwa
3.1. Formy stadialne przestępstwa poplecznictwa
3.2. Formy zjawiskowe przestępstwa poplecznictwa
3.3. Formy wykonawcze przestępstwa poplecznictwa
3.3.1. Zagadnienia ogólne
3.3.2. Ukrywanie sprawcy przestępstwa
3.3.3. Zacieranie śladów przestępstwa
3.3.4. Odbywanie za skazanego kary
3.3.5. Inne formy poplecznictwa
Rozdział 4
Przestępstwo poplecznictwa w świetle innych konstrukcji prawnych
4.1. Poplecznictwo wobec pomocnictwa
4.2. Poplecznictwo wobec składania fałszywych zeznań
4.3. Poplecznictwo wobec paserstwa
4.4. Poplecznictwo wobec innych przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Rozdział 5
Perspektywa kryminologiczna przestępstwa poplecznictwa
5.1. Kryminologia klasyczna
5.2. Kryminologia pozytywistyczna
5.2.1. Nurt biologiczny
5.2.2. Nurt psychologiczny
5.2.3. Nurt socjologiczny
5.2.4. Koncepcje ekologiczne nurtu socjologicznego
5.2.5. Koncepcja teorii anomii nurtu socjologicznego
5.2.6. Teoria konfliktu kultur
5.2.7. Teoria zróżnicowanych powiązań
5.2.8. Teoria uczenia się zachowań przestępczych
5.2.9. Teoria podkultur
5.2.10. Teoria zróżnicowanych możliwości
5.2.11. Teoria dryfu Davida Matzy
5.2.12. Teoria kontroli
5.3. Kryminologia antynaturalistyczna
5.3.1. Teoria naznaczania społecznego
5.3.2. Teoria konfliktu grupowego
5.3.3. Nurt fenomenologiczny
5.4. Kryminologia neoklasyczna
5.5. Środki masowego przekazu a przestępstwo poplecznictwa
5.6. Klasyfikacje poplecznictwa opierające się na kryteriach kryminologicznych
5.6.1. Klasyfikacje poplecznictwa ze względu na zachowanie poplecznicze
5.6.2. Klasyfikacja przyczyn poplecznictwa
5.6.3. Klasyfikacja przejawów przestępstwa poplecznictwa
Zakończenie
Bibliografia