Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (ebook)

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Niniejszy artykuł dotyczy oceny karnoprawnej zachowań polegających na znęcaniu się nad zwierzętami. Aktualny stan unormowań prawnych w tym zakresie został poprzedzony syntetycznym omówieniem genezy i ewolucji ochrony zwierząt przed bezprawnymi nań zamachami. Następnie autorzy poddali szczególnej analizie zarówno definicje legalne w przedmiotowym obszarze, jak i znamiona czynu znęcania się nad zwierzętami, przy uwzględnieniu aktualnego kształtu orzecznictwa oraz poglądów judykatury. Całość zamyka podsumowanie stanowiące ocenę koherentności i zasadności stanu de lege lata.

Słowa kluczowe: zwierzęta, ochrona zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, sankcja karna