Przygotowania obronne w Policji. Podstawowa wiedza i dobre praktyki.

105,25 

Symbol: 76-0676
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: pod redakcją naukową: Agaty Tyburskiej, Aleksandra Babińskiego

Brak w magazynie

SKU: 76-0676 Kategoria:

Opis

CZĘŚĆ I Założenia teoretyczne przygotowań obronnych

Agata Tyburska: Współczesny charakter zagrożeń jako determinant przygotowań obronnych państwa

Józef Zubek: Przygotowania obronne. Zasady, cele, zadania i kierunki prowadzonych działań

Tomasz Łachacz: Przygotowania obronne w świetle Konstytucji RP

Aleksander Babiński: Wojska Obrony Terytorialnej – nowy rodzaj wojsk

Krzysztof Salamon: Planowanie obronne w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego państwa

CZĘŚĆ II Przygotowania obronne w Policji – rozważania praktyków

Marek Nadarzewski : Zadania obronne Policji

Marcin Kondratowicz: Organizacja logistycznego zabezpieczenia jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Świadczenia osobiste, świadczenia rzeczowe – proces ich realizacji w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji

Krzysztof Tomczak: Realizacja przygotowań obronnych na szczeblu komendy wojewódzkiej Policji

Dariusz Potrząsaj: Przygotowania do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji – na przykładzie KWP zs. w Radomiu

Tomasz Ledziński: Nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz proces reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej

Grzegorz Koczar, Joanna Koczar: Stały dyżur w Komendzie Wojewódzkiej Policji na przykładzie KWP we Wrocławiu

Agata Tyburska: Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa jako element infrastruktury bezpieczeństwa narodowego

Marek Nadarzewski: Organizacja rozwinięcia jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji

Marcin Krugły: Finansowanie przygotowań obronnych Policji – ogólne zasady

Anna Pietrzyk: Zabezpieczenie środków finansowych w Policji na realizację powołania rezerw osobowych oraz szkoleń obronnych

Andrzej Zubilewicz: Zabezpieczenie źródeł energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji

Marek Jończyk: Kontrola przygotowań obronnych w Policji

CZĘŚĆ III Współpraca Policji z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Ireneusz Zygmunt: Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Policją w zakresie obronności państwa

Zbigniew Reczek: Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC)

Robert Belka: Akcja kurierska w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – zadania Policja

Bibliografia

Wybór aktów normatywnych regulujących tematykę związaną z wykonywaniem zadań obronnych oraz zarządzaniem kryzysowym

Noty o autorach

=================

Format: B5

Liczba stron: 696

Oprawa: twarda

Informacje dodatkowe

Waga 1,25 kg