Przyjazny język administracji. Zmiana modelu komunikacji urzędowej jako efekt prac językoznawców (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Powodzenie komunikacyjne ma ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu obywateli. Bombardowani dużo większą ilością informacji niż jeszcze kilkanaście lat temu musimy selekcjonować to, co ważne. Jest to umiejętność szczególnie pożądana w kontaktach sformalizowanych. Pomoc językoznawców jest nieoceniona – nie tylko szkolą, ale też opracowują programy komputerowe ułatwiające przekaz. Niniejszy artykuł jest swoistym sygnałem, jak duże znaczenie ma skuteczne komunikowanie się w kontaktach między obywatelem a urzędem.

Słowa kluczowe: styl urzędowy, komunikacja, FOG

Abstract: Successful communication has a huge impact in citizens daily activeness. Inundated with much bigger quantity of information than we had had a couple years ago, we have to chose what is really important. This ability is especially needed in formal contacts. Linguist?s help is invaluable. They not only train people, but also develop computer programs that facilitate communication. The main point of this article is to show the importance of successful citizen – office communication.

Key words: formal style, communication, FOG