Regulacja prawna handlu dzikimi zwierzętami i roślinami z uwzględnieniem orzecznictwa i aktów prawa międzynarodowego (ebook)

Regulacja prawna handlu dzikimi zwierzętami i roślinami z uwzględnieniem orzecznictwa i aktów prawa międzynarodowego (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem podpisana w Waszyngtonie 3 marca 1973 r. ma na celu szeroko pojętą ochronę dziko występujących populacji zwierząt i roślin. Ochrona w tym zakresie w głównej mierze odbywa się poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Państwa, które są stronami konwencji, mają za zadanie wprowadzić w swoim prawodawstwie takie rozstrzygnięcia, które zagwarantują realizację głównych jej celów. Rosnące zagrożenia dla dzikich gatunków flory i fauny, głównie w zakresie nielegalnego handlu, są obecnie przyczyną wymierania unikatowych gatunków, a w konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia bioróżnorodności ekosystemów.

Słowa kluczowe: konwencja waszyngtońska, CITES, prawo ochrony przyrody, prawo unijne, handel dzikimi gatunkami flory i fauny