Rozdział 1 Kształtowanie się zasad odpowiedzialności nieletnich (ebook)

16,00 

Przestępczość nieletnich dziewcząt objętych procesem resocjalizacji w zakładach poprawczych. Studium kryminologiczne. Część 1

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Kornelia Stępień (ORCID 0000-0002-8804-0765)