Rozdział 1. Organizacja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

15,00 

Wynagradzanie szkód wyrządzonych w związku z działaniami Policji w ramach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Mieczysław Goettel

Opis

Rozdział 1
Organizacja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej
1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku. Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny
1.2. Konstytucyjny standard oraz podstawy prawne ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.3. Podmioty ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.4. Środki ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruncie prawa publicznego i prawa prywatnego
1.5. Systemy wynagradzania szkód wyrządzonych w związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego — zagadnienia wprowadzające

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-803–7