Rozdział 1. Rys historyczny przestępstwa sprzedajności (ebook)

Rozdział 1. Rys historyczny przestępstwa sprzedajności (ebook)

7,69 

Opis

Opis produktu:

Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne

1.1. Ustawy z 1920 i 1921 r. o odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku

1.2. Kodeks karny z 1932 r.

1.2.1. Podmiot przestępstw urzędniczych

1.2.2. Strona podmiotowa

1.2.3. Przedmiot ochrony

1.2.4. Strona przedmiotowa

1.2.5. Kary

1.2.6. Przekupstwo w kodeksie karnym z 1932 r.

1.3. Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa

1.4. Kodeks karny z 1969 r.

1.4.1. Podmiot przestępstwa

1.4.2. Strona podmiotowa

1.4.3. Przedmiot ochrony

1.4.4. Strona przedmiotowa

1.4.5. Kary

1.4.6. Przekupstwo w kodeksie karnym z 1969 r.

1.5. Dekrety w czasie obowiązywania stanu wojennego

W rozdziale pierwszym został przedstawiony rys historyczny przestępstwa sprzedajności. Poddano analizie ustawy z 1920 i 1921 r. o odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku oraz dokonano opisu zjawiska sprzedajności pod rządami kodeksu karnego z 1932 r. i kodeksu karnego z 1969 r. Nieodzowne było ponadto zaprezentowanie wybranych regulacji dekretów modyfikujących regulacje kodeksowe. Tło historyczne przestępstwa łapownictwa biernego w aspekcie znamion ustawowych tego przestępstwa, ewolucja, jaką przeszło ono w polskim prawie karnym są niezbędne dla zobrazowania istniejących obecnie regulacji prawnych przestępstwa sprzedajności.