Rozdział 1 TYPOWANIE I DOBÓR OSOBOWYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI (ebook)

7,00 

1.1. Celowość pozyskania

1.2. Ocena możliwości pozyskania. Motywy werbunku

1.3. Zidentyfikowanie i wybór motywów werbunku