Rozdział 10. Organizacja i funkcjonowanie służby prewencyjnej (ebook)

Rozdział 10. Organizacja i funkcjonowanie służby prewencyjnej (ebook)

5,97 

10.1. Nadzór przełożonych nad stosowaniem podstawowych uprawnień w służbie

10.2. Organizacja służby patrolowej i interwencyjnej

10.3. Funkcjonowanie służby konwojowej

10.4. Służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

10.5. Nadzór przełożonych nad służbą dzielnicowych

10.6. Nadzór przełożonych nad policjantami realizującymi zadania w zakresie problematyki nieletnich

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie