Rozdział 11. Taktyka służby ruchu drogowego (ebook)

Rozdział 11. Taktyka służby ruchu drogowego (ebook)

5,97 

11.1. Zadania Policji wynikające z krajowych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego

11.2. Organizacja i dyslokacja służby policjantów ruchu drogowego

11.3. Eskorty policyjne

11.4. Nadzór nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie