Rozdział 12. Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja operacji policyjnych (ebook)

Rozdział 12. Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja operacji policyjnych (ebook)

5,97 

12.1. Zarządzanie kryzysowe jako istotna płaszczyzna aktywności Policji

12.2. Przygotowanie Policji do działań w sytuacjach kryzysowych

12.3. Dowodzenie działaniami podczas zdarzeń kryzysowych

12.4. Przygotowanie akcji lub operacji policyjnych

12.5. Organizacja działań Policji podczas imprez masowych, uroczystości publicznych i zgromadzeń publicznych

12.6. Działania pościgowe w ramach akcji, operacji policyjnych

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie