Rozdział 13. Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej (ebook)

Rozdział 13. Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej (ebook)

5,97 

13.1. Kryminalistyka – struktura i podstawowe pojęcia

13.2. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia

13.3. Powołanie biegłego

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie