Rozdział 14. Szacowanie rozmiarów przestępczości i jej zwalczanie poprzez wykorzystanie badań prowadzonych metodą survey wiktymizacyjny (ebook)

Rozdział 14. Szacowanie rozmiarów przestępczości i jej zwalczanie poprzez wykorzystanie badań prowadzonych metodą survey wiktymizacyjny (ebook)

3,00 

Opis

Profilaktyka bezpieczeństwa

CZĘŚĆ III. PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Rozdział 14. Szacowanie rozmiarów przestępczości i jej zwalczanie poprzez wykorzystanie badań prowadzonych metodą survey wiktymizacyjny