Rozdział 14. Taktyka działań operacyjno-rozpoznawczych (ebook)

5,97 

14.1. Uwarunkowania formalno-prawne czynności operacyjn-rozpoznawczych

14.2. Ustawowe metody pracy operacyjnej – dokumentowanie współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości

14.3. Osobowe środki pracy operacyjnej – dokumentowanie wynagradzanie, nadzór przełożonego

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie