Rozdział 15. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej (ebook)

Rozdział 15. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej (ebook)

5,97 

Pod redakcją naukową:

Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II