Rozdział 15. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej (ebook)

15.1. Charakterystyka przestępczości kryminalnej

15.2. Organizacja i przebieg procesu wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych

15.3. Zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

15.4. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

15.5. Przestępstwa przeciwko mieniu

15.6. Uprowadzenie osób dla okupu

15.7. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów