Rozdział 18. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej (ebook)

Rozdział 18. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej (ebook)

5,97 

18.1. Istota i charakterystyka przestępczości zorganizowanej

18.2. Działania podejmowane wobec członków zorganizowanych grup przestępczych

18.3. Biały wywiad w Policji

18.4. Przestępczość narkotykowa

18.5. Przestępczość samochodowa

18.6. Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych

18.7. Terror kryminalny

18.8. Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące

18.9. Przestępczość w sektorze podatków pośrednich (VAT, akcyza)

18.10. Przestępczość w sektorze paliw płynnych

18.11. Pranie pieniędzy

18.12. Przestępczość związana z wykorzystaniem funduszy unijnych

18.13. Śledztwo finansowe

18.14. Korupcja

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie