Rozdział 19. Zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu (ebook)

Rozdział 19. Zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu (ebook)

5,97 

19.1. Charakterystyka współczesnego terroryzmu

19.2. Organizacyjne i prawne aspekty zwalczania terroryzmu

19.3. Bezpieczeństwo Polski w kontekście zagrożeń terrorystycznych

19.4. Rozpoznanie zagrożeń terrorystycznych

19.5. Rola i zadania Policji w przeciwdziałaniu terroryzmowi i jego zwalczaniu

19.6. Prewencja terrorystyczna oraz zasady postępowania w sytuacji zaistnienia aktu terrorystycznego

19.7. Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu oraz likwidacji skutków ataków terrorystycznych

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie